Governing Board

Founders Trustees:

Shri Sameer Mohan Shri Ajay Yadav Shri Amit Agarwal

Patron :
Dr. Yogesg Mishra C.A. Mahesh Gupta  

Executive Members :  
CA. Ved Mittal Dr. Alka Agarwal Shri Alok Prakash
Dr. Pawan Sharma    

Committees
President Western U.P. Shri Alok Kumar  
Bareilly Unit Dr. Indrapreet Kaur Shri Santosh Sharma
  Shri Ravindra Shri Naresh Pal
Agra Unit Shri Jitendra Shri Darpan
Mathura Unit Shri Jagmohan Pathak Shri Pawan Sharma

Coordinators
Indradhanush Dr. Pawan Dr. Indrapreet Kaur
  Shri Songa Smt Shalini Agarwal
Gramya Shri Onkar Singh Shri Gyanendra
  Shri Mithai Lal Shri Jamuna Prasad
  Shri Jagdeesh Shri Arvind Singh

Hostel Committees
Shri Khandelwal Dr. Raghvendra Dr. Vipul
Dr. Murli Dhar Shri Rohit Bhura Shri Pawan Saxena
Shri Rajeev Gochar Shri Rajeev Samsanda Dr. Anita Bharti
Shri Dinesh Bansal    
© 2015 Khushhali.org. All rights reserved. | Design & Developed by www.amazinsoft.com  You are visitor no :